Regulamin

LDC V regulamin

 

ORGANIZATORZY:
KLUB ROWEROWY „Gravity Revolt”
a także:
KLUB SPORTOWY „LIMANOWA FORREST”
&
URZĄD MIASTA LIMANOWA
ZAPRASZAJĄ NA:
„V. Limanowa Downhill Challenge”
(Łysa Góra -785 m. n.p.m.w Limanowej)
/rowery zjazdowe:Hardtail i Hobby Full – ok. 1,2 km zjazd/
Dnia: 27 i 28 września 2014 r. (sobota niedziela)
– pod patronatem:BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA
MIEJSCE:„Kamieniołom” pod Łysą Górą w Limanowej, zapisy do godz. 11:00. w sobotę oraz
wyjątkowo w niedzielę.
CEL:
Promowanie Limanowej jako miasta przyjaznego młodemu pokoleniu. Wyłonienie najlepszych
zawodników w poszczególnych kategoriach. Popularyzacja wśród młodzieży jazdy na rowerach,
jako aktywnej i alternatywnej formy spędzania wolnego czasu. Ukazanie młodych ludzi, którzy
zjeżdżają na rowerach zjazdowych DH, jako uprawiających tę unikalną dyscyplinę – jak każdy inny
sport, hartujący ducha i promujący pozytywne postawy.
PLAN:
BIURO ZAWODÓW:„Kamieniołom” pod Łysą Górą w Limanowej (przy Mecie zawodów)
Sobota :
Zapisy : 9.00 – 12.00
Treningi od 10 do 17.00Niedziela
Godzina: 08:00-10:30 – zapisy oraz treningi
Godzina: 11:00-11:30 – wywożenie rowerów na Start (na szczyt Łysej Góry w Limanowej)
Godzina: 11:45-15:00 – Przejazdy mierzone
Godzina: 16:00-16:30 – ogłoszenie wyników i zakończenie (w Kamieniołomie pod Łysą Górą w
Limanowej)
Godzina: 17:00-20:00 – „After-party” (kiełbaska i herbata) dla chętnych uczestników,
organizatorów i kibiców.
ZAWODY PRZEPROWADZONE BĘDĄ W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH i
KONKURENCJACH:
1. PRO mężczyzn (ur. 1999 i wcześniej) posiadający licencję Elita,Junior lub U23 – orlik).
2. Masters (ur. 1984 i wcześniej ), zawodnicy bez licencji oraz z licencją Masters I oraz Masters II
3. Kobiety (ur. 1999 i wcześniej), posiadające licencję Elita, Juniorka,Juniorka Młodsza, lub bez licencji
4. Hobby full – zawodnicy nieposiadający licencji, startujący na rowerach z tylnym zawieszeniem
5. Hobby junior – zawodnicy i zawodniczki nieposiadający licencji urodzeni w 1996 – 1999r.
6. Hobby hardtail – zawodnicy nieposiadający licencji, startujący na rowerach bez tylnego zawieszenia
Najlepsze 3 miejsca – z każdej kategorii nagrodzone zostaną pucharami i nagrodami
rzeczowymi!!!
Miejscaod 4-6 dyplomami.
Pamiątkowe numery startowe – dla wszystkich uczestników!!!
ZGŁOSZENIA-poprzez formularz na stronie :race-timing.pl
Wpisowe 40 zł. –na miejscu w dniu zawodów. Możliwość zapisów również w dniu zawodów.
Obowiązuje jednak limit zawodników do 100 osób – decyduje kolejność zgłoszeń! Organizator nie
zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów. Uczestnik ma prawo do 4
wyjazdów na szczyt Łysej Góry wraz z rowerem podczas zawodów. (niedziela)
Impreza ma charakter otwarty -zarówno dla zawodników z licencją „PZKol” jak i amatorów.
Prawo uczestnictwa- w zawodach mają osoby pełnoletnie oraz poniżej 18 lat, jeśli przedstawią
pisemną zgodę rodziców, będą posiadać swój sprzęt, umiejętności i przede
wszystkim:OBOWIĄZKOWO! -sprawny rower, kask pełny – integralny, ochraniacze
zabezpieczające (nakolanniki, ochraniacze na łokcie, ochraniacz kręgosłupa-żółw) oraz rękawiczki.
Wypełniając kartę zgłoszeniową – uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i
organizacją zawodów, nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe,
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują na
własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie
szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego
lub zdrowotnego od organizatora lub jego zleceniodawców w razie wypadku lub szkody związanej
z zawodami. Organizator – dołoży wszelkich starań: w celu zapewnienia bezpieczeństwa na
zawodach (jak pomoc medyczna, służby porządkowe, zabezpieczenie trasy przejazdu, wolontariusze, itp.). Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych
roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń
służb porządkowych, sędziów oraz warunków Regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa
w w/w zawodach. Mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zawodach „V. Limanowa Downhill
Challenge” (28 wrzesień 2014), bez ryzyka utraty zdrowia bądź życia. Zapoznałem się z formułą
zawodów i z przeszkodami na trasie. Jestem świadomy zagrożeń wynikających z uczestnictwa w
zawodach. Posiadam ważne ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków,
kosztów leczenia oraz kontuzji sportowych.
Nie jestem i nie będę podczas zawodów pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych, bądź
innych substancji wywierających niekorzystny wpływ na zdolność oceny sytuacji i ryzyka
związanego w uczestnictwu w zawodach.
W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna
prawnego, poprzez złożenie podpisu (pismo to dostępne jest na
stronie: www.gravityrevolt.org i www.forrest-limanowa.pl). Zdjęcia, nagrania filmowe oraz
wywiady, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i
telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami Regulaminu
zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych(Dz.U.Nr 133, poz.883).
Zasady rozgrywania:Czas mierzony jest w dwóch przejazdach, do klasyfikacji liczy się lepszy
czas przejazdu. Zawodnicy startują w odstępach jedno-minutowych. W przypadku dużej ilości
uczestników odstęp może ulec skróceniu. Niestawienie się na start grozi dyskwalifikacją.
Zawodnicy startują z numerami dostarczonymi przez organizatora, umieszczonymi na kierownicy z
przodu roweru. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decydują organizatorzy.
Na trasie zawodów–rozstawieni będą porządkowi sygnalizujący niebezpieczeństwa na trasie.
Postanowienia Końcowe:
1Uczestnicy zawodów są zobowiązani do ubezpieczenia się we własnym zakresie;
2Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu
uczestników na zawody i powrotu z nich:
3Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku
zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów);
4Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom biorącym udział w zawodach niezbędną opiekę
medyczną na czas trwania zawodów;
5Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje, wypadki na trasie, kradzieże;
6Osoby (po zakończeniu zapisów) bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie
zawodów będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną;
7Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania
zawodów;
8 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk
żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”;
9Wszyscy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy zjazdu i szczególną troskę o środowisko naturalne;
10 Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej i przestrzegania zasad ‘fair play’;11 Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z powyższym REGULAMINEM, który
znajduje się na stronie Klubu Rowerowego GRAVITY REVOLT:www.gravityrevolt.org i Klubu
Sportowego LIMANOWA FORREST:www.forrest-limanowa.pl i przestrzegać go podczas
zawodów. Brak jego znajomości nie będzie uznawany jako wytłumaczenie;
Do ostatecznej interpretacji powyższego Regulaminu – uprawniony jest jedynie ORGANIZATOR.
UWAGA! Jeśli w dniu zawodów pogoda będzie bardzo błotna, termin zawodów może ulec zmianie.
W razie wątpliwości i pytań, kontakt telefoniczny do organizatora:tel. 792-210-248.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Hit Counter provided by Email Lists